Cảm ơn Bạn đã Đăng ký CTV!

Vui lòng hoàn tất các bước sau

1.

Kiểm tra hộp thư e-mail 

Hệ thống đã gửi mail xác nhận cho Bạn. Hãy mở Email ra nhé!

2.

Mở Email Xác nhận

Bạn mở Email để có đường link xác nhận

3.

Click vào link xác nhận

Sau khi Bạn Click vào link xác nhận qua mail. Bạn đã chính thức trở thành Cộng tác với Mr Toàn cùng tham gia bán hàng.

Copyright -

>